Aktivitet 1: Mikrobiologisk mangfold i ferskvann

Læringsmål

- undersøke og registrere biotiske og abiotiske faktorer i et økosystem

- beskrive oppbygningen av dyre- og planteceller

Kort prosjektbeskrivelse

Vi henter vannprøver fra ulike små vannhull og fjellsprekker på nærområde blant annet Vardåsen og undersøker disse under digitalt mikroskop. Som regel finner mange rare livsformer, helt fra enkelt celle til kompliserte flercellede organismer. Målet er å se denne fascinerende verden under mikroskop og på pc-skjerm. Vi kommuniserer også med biologer i Norge og utland for å prøve å systematisere våre funn. Vi lærer noen grunnleggende fakta om de ulike mikroorganismene vi finner i disse vannprøver. Vi tar bilder og videoklipp fra mikroorganismene og resultatene publiseres på egen webside.

Utvalgte videoklipp

videoklipp 1 videoklipp 2 videoklipp 3 videoklipp 4 videoklipp 5 videoklipp 6 videoklipp 7

Utvalgte bilder

Tilbake