Aktivitet 2: Livssyklus til gjærsopp, celleånding, fermentering

Læringsmål

- innhente og bearbeide naturfaglige data, gjøre beregninger og framstille resultater grafisk

- gjøre rede for celledeling og for genetisk variasjon og arv

Kort prosjektbeskrivelse

Denne aktiviteten går ut på å studere livssyklusen til gjærsopp under digitalmikroskop og datamaskin. Gjærsopp brukes blant annet hjemme for å heve deigen når vi baker brød. Gjærcellen er en perfekt modellorganisme for å studere hvordan celledelingen foregår hos encellede organismer. Vi lager ulike konsentrasjoner av sukkervannløsning og gjærsopp og ser hvordan gjærcellen vokser og deler seg under ulike sukker konsentrasjoner. Denne aktiviteten gir også et godt innblikk i andre sentrale tema innen biologi som aerob- og anaerobcelleånding, fermentering, populasjonsmodeller. Avhengig av elevenes interesse kan elever fordype seg ytterligere i ulike versjoner av denne aktiviteten. Vi tar bilder og videoklipp fra gjærcellene mens de vokser og deler seg og resultatene publiseres på egen webside

Utvalgte bilder