Aktivitet 3: Massetettheten til væsker og lineær regresjon

Læringsmål

- innhente og bearbeide naturfaglige data, gjøre beregninger og framstille resultater grafisk

- undersøke egenskaper til noen stoffer fra hverdagen

Kort prosjektbeskrivelse

Denne aktiviteten går ut på å bestemme massetettheten til noen hverdaglige væsker som vann og olivenolje, ... Denne aktiviteten er en introduksjon for matematisk modellering og lineærregresjon. Vi bruker blant annet Geogebra for å systematisere og analysere måledata. Vi sammenlikner våre eksperimentelle verdier for massetettheten til vann og olivenolje med standard fysikktabeller og regner ut eventuelle avvik fra fasit-svarene.

Utvalgte bilder